SatyaYoga
Home Bedrijfsyoga Sonja Praktische Info Recensies Cadeaubon Artikelen

Privacy


SatyaYoga, gevestigd aan de G.J. Boekhovenstraat 13, 9728 VK te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SatyaYoga verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens die worden verstrekt bij individuele begeleiding

SatyaYoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van de nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief heeft SatyaYoga een verwerkersovereenkomst met Laposta. De nieuwsbrief bevat links waarmee dit e-mailprogramma kan zien of een e-mail is geopend en op welke links er is geklikt. Je kunt hiertegen bezwaar maken door je af te melden voor de nieuwsbrief in de klantomgeving van de website of via een link die onderaan iedere nieuwsbrief staat.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten.

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren

SatyaYoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Naast de wettelijke bewaartermijnen zullen overige persoonsgegevens bewaard blijven voor verwerking tijdens de duur van jouw afname van haar diensten. Je e-mailadres blijft opgeslagen voor het verzenden van de nieuwsbrief zolang je aangemeld bent. Je kunt je aanmelding annuleren door je af te melden in de klantomgeving op de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

SatyaYoga verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw persoonsgegevens staan alleen in beveiligde documenten op een beveiligde computer en zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde medewerkers van SatyaYoga.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SatyaYoga. Je hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die SatyaYoga van jou heeft, in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tot verwerking sturen naar info@satyayoga.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt je gevraagd een kopie van identiteitsbewijs met verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone), paspoort-/identiteitsnummer en Burger Service Nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

SatyaYoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SatyaYoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info(at)satyayoga.nl.