SatyaYoga
Home Bedrijfsyoga Sonja Praktische Info Recensies Cadeaubon Artikelen

Disclaimer


Het doel van deze website is informatie te verstrekken over SatyaYoga en haar producten/diensten. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Algemeen

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan SatyaYoga niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. SatyaYoga aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van SatyaYoga.

Links

Deze website bevat een aantal externe links. SatyaYoga kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Privacy

SatyaYoga respecteert de privacy van de bezoeker en zal erop toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurt. SatyaYoga verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Clicky Analytics

SatyaYoga gebruikt de website Clicky Analytics om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen en hoe bezoekers de website gebruiken.

Vragen?

Mocht je nog vragen over bovenstaande, stel ze gerust via de contactpagina van de website.